På svenska.

POHJOISMAIDEN PÄÄ- JA ULKOASIAINMINISTERIEN KÖÖPENHAMINASSA 18—19 PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 1939 PITÄMÄN KOKOUKSEN JULKILAUSUMA.

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan pää- ja ulkoasiainministerit ovat yhdessä Islannin Tanskassa olevan lähettilään kanssa Kööpenhaminassa 18—19 päivinä syyskuuta pitämässään kokouksessa pohtineet maittensa asennetta äsken puhjenneen onnettoman sodan aikana. He vahvistavat uudelleen maittensa lujan tahdon noudattaa ankaran tasapuolista puolueettomuutta sodankävijäin suhteen. He ovat päättäneet noudattaa tätä politiikkaa läheisessä yhteistoiminnassa toistensa kanssa sekä toimia yhteisymmärryksessä muiden saman pyrkimyksen elähdyttämien valtioiden kanssa sen toteuttamiseksi. Pohjoismaat ovat vakuuttuneita siitä, ettei kumpikaan sotaakäyvistä puolista halua minkään näistä maista joutuvan mukaanvedetyksi vihollisuuksiin.
Kuten kolme Skandinavian maata vuonna 1914 yhdenmukaisissa nooteissaan sotaakäyville valtioille piti kiinni puolueettomien oikeudesta kauppaan ja merenkulkuun, kaikki pohjoismaat ovat nyt päättäneet omien kansojensa huollon turvaamiseksi pitää kiinni oikeudestaan ylläpitää perinnäisiä kauppayhteyksiään kaikkien, myös sotaakäyvien, valtioiden kanssa. Niillä on syytä olettaa, että ne avoimissa neuvotteluissa kummankin vastakkaisen puolen kanssa voivat saada molemmat ymmärtämään tämän kannan, jotta näitä kauppayhteyksiä kunnioitetaan.
Mitä tulee niihin moniin vaikeuksiin ja tappioihin, joita sota joka tapauksessa aiheuttaa myös pohjoismaiden kansojen jokapäiväiselle elämälle ja taloustoiminnalle, pohjoismaiden tarkoituksena on yhteistoimin lieventää näitä vaikeuksia mahdollisimman suuressa määrin.
Oltiin yksimielisiä siitä, että sotaolojen johdosta asetetut elimet mahdollisimman pian ryhtyvät neuvottelemaan välttämättömiksi katsottavista kysymyksistä.
Neuvotteluihin osaaottaneet ministerit kehoittavat kansojaan rauhallisesti ja harkiten suhtautumaan sota-ajan huoliin ja puutteisiin. He ovat vakuuttuneita siitä, että on, ei ainoastaan pohjoismaiden, vaan kaikkien kansojen etujen mukaista, että sodan aikana on valtioita, jotka voivat helpottaa taistelevien kansojen välistä sovintoa, minkä tulevaisuus tuokoon mukanaan.


Lähde: Suomen sinivalkoinen kirja. Dok. n:o 7. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1940.

Suomi suurvaltapolitiikassa