På svenska.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan Moskovan lähettiläät esittivät 12.10.1939 kukin puolestaan Neuvostoliiton hallitukselle seuraavan tiedonannon:

Kaikki Pohjoismaiden hallitukset seuraavat tarkoin niitä neuvotteluja, jotka nyt on aloitettu Neuvostoliiton ja Suomen välillä. Ne ilmoittavat odottavansa että niiden yhteydessä ei edellytetä mitään sellaista, joka estäisi Suomea täysin riippumattomasti säilyttämästä sitä neutraalia asemaa, jonka maa läheisessä yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa on omaksunut, sekä syvältä kumpuavan toivomuksensa, että neuvottelut vahvistaisivat ystävällisiä suhteita Neuvostoliiton ja Suomen välillä.

Tidningarnas Telegrambyrå


Lähde: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946. Käännös: Pauli Kruhse.

Suomi suurvaltapolitiikassa