På svenska.

Pohjoismaiden valtionpäämiehet ja ulkoministerit antoivat kokoonnuttuaan 18-19.10.1939 Tukholmassa seuraavan tiedonannon:

Tanskan ja Islannin sekä Norjan ja Ruotsin kuninkaat sekä Suomen tasavallan presidentti ovat valtioittensa ulkoministerien kanssa olleet koolla Tukholmassa 18-19.10.1939.

Kokouksen aluksi tarkasteltiin yleistä tilannetta kunkin maan lähtökohdista. Erityisesti tutkittiin niitä vaikeuksia, jotka vallitseva kansainvälinen tilanne aiheuttaa itsenäiselle oikeudelle päättää puolueettomuusasemasta, josta maat ovat jatkuvasti pitäneet kiinni ja jonka ne puolueettomuusjulistuksillaan sodan puhjetessa vahvistivat. Yksimielisesti todettiin, että hallitukset läheisessä yhteistyössä ja johdonmukaisesti pitävät päättäväisesti kiinni täydellisestä puolueettomuudestaan. Ne antavat huolenpidon puolueettomuusasemasta täysin riippumattomasti määrätä niiden kannanotton tuleviin kysymyksiin. Ne vaativat, että kaikilla suunnilla kunnioitetaan oikeutta säilyttää tämä asennoituminen, joka perustuu ystävllisiin suhteisiin muihin maihin.

Julistus, jonka Tanskan, Norjan ja Ruotsin hallitukset antoivat pohjoismaisten kuninkaiden kokouksessa vuonna 1917, ja jossa todetaan, että olipa sota kuinka pitkä tahansa ja saipa se mitä muotoja tahansa, muistutti siitä, että valtioiden välisiä ystävällisiä ja luottamuksellisia suhteita tulee pitää yllä. Kokouksessa vallitsi yksimielisyys siitä, että Tanskan ja Iaslannin, Suomen, Norjan ja Ruotsin tulee nykyisessä sotatilanteessa noudattaa politiikassaan tätä samaa vuosien 1914-1918 sodan aikana kiinteässä yhteistyössä menestyksellisesti noudatettua toimintalinjaa.

Kokouksessa otettiin edelleen neuvoteltavaksi ne vaikeudet, jotka ovat kohdanneet puolueettomien maiden kauppaa ja merenkulkua sotivien osapuolten toimenpiteistä johtuen. Siitä vallitsi yksimielisyys, että tälläkin alueella edetään yhteistuumin ja pidetään voimassa Kööpenhaminan julkilausumassa 19.9.1939 ilmoitetut suuntaviivat ylläpitää perinteisiä kauppasuhteita kaikille tahoille ja keskenään tukea kansanhuollon varmistamista.

Yksimielisyys vallitsi samaten saattaa loppuun yhteistyö Oslo-ryhmässä muiden puolueettomien maiden kanssa yhteisten etujen puolustamiseksi.

Kokouksen johdosta on Ruotsin kuninkaalle saapunut Amerikan puolueettomien maiden valtionpäämiesten myötätunnon osoituksia. Näitä viestejä, jotka julkistettiin, tullaan Pohjoismaissa suuresti arvostamaan. Kokouksessa edustetut hallitukset ovat täten saaneet arvokasta tukea pyrkimyksissä rauhan ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen hyväksi.

Pohjoismaiset hallitukset muistuttavat valmiudestaan toimia siinä tasoittavassa tarkoituksessa, joka on saanut ilmauksensa jo ennen sodan puhkeamista valtionpäämiestensä liittyessä kuningas Leopoldin rauhanvetoomukseen. Tämä valmius jatkuu muuttumattomana. Ne tervehtivät mitä suurimmalla tyytyväisyydellä jokaista merkkiä siitä, että ymmärrys sotaakäyvien osapuolten kesken on mahdollinen ja että edellytykset puolueettomalle panokselle rauhan ja kansojen turvallisuuden saavuttamiseksi ovat olemassa.

Tidningarnas Telegrambyrå


Lähde: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946. Käännös Pauli Kruhse.

Suomi suurvaltapolitiikassa