På svenska.

Joulukuun 13 päivänä 1939 pääministeri P. A. Hansson antoi toisessa kamarissa ja kirkollisasioiden ministeri Bagge ensimmäisessä kamarissa seuraavan hallituksen tiedonannon:

Herra puhemies! Sen jälkeen kun kuningas on nimittänyt tänään uuden hallituksen, se on tahtonut antaa kauttani seuraavan julistuksen: Kansainväliseen tilanteeseen ja niihin vaikeuksiin viitaten, jotka tämä tuo tullessaan myös meidän kansallemme, on katsottu, että nyt on ajankohta toteuttaa ne jo aiemmin keskustellut ajatukset kokoomuksesta, jonka kautta kaikkien merkittävien mielipidesuuntien edustajat voivat ottaa osaa ja kantaa vastuuta maan hallituksesta. Tämä toimenpide on ilmaus kansallisesta yhtenäisyydestä Ruotsin sisä- ja ulkopolitiikan oleellisissa tehtävissä.

Kokoomushallitus tulee toteuttamaan Ruotsin tunnetun ja dokumentoidun pyrkimyksen luoda luottamusta ja kunnioitusta kansamme itsenäisyys- ja puolueettomuustahtoon. Tämä pyrkimys pitää sisällään myös yhteistyön muiden liittoutumattomien puolueettomien maiden kanssa näiden yhteisten intressien suojelemiseksi kuten myös pohjoismaisen yhteistyön säilyttämiseksi ja laajentamiseksi.

Ne koettelemukset, jotka ovat kohdanneet Suomea, ovat liikuttaneet syvästi Ruotsin kansaa. Spontaanisesti ja yleisesti esiintullut halu humanitäärisen ja materiaalisen avun antamiseksi elähdyttää myös hallitusta. Edellytys kokoomushallituksen työskentelylle on sisäisten poliittisten mielipide-erojen työntäminen syrjään. Ajankohta tarjoaa yhtenäisen kokoontumisen suurten tehtävien ääreen, joissa puolustusvalmiuden jatkuva vahvistaminen ja kansanhuollon turvaaminen ovat vallitsevia.

Kokoomushallitus odottaa, että kaikki kansankerrokset tukevat sitä sen pyrkimyksissä ohjata maatamme ajan vaikeuksissa rauhan ja vapauden säilyttäen. Se on kaikkien kansallinen velvollisuus ja jokaisen tulee lausunnoillaan ja toimillaan ottaa huomioon tarpeellinen pidättyväisyys, jotta vastuullisen hallituksen työtä ei vaikeuteta tai vaaranneta.
Lähde: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946. Käännös: Pauli Kruhse.

Suomi suurvaltapolitiikassa