På svenska.

Ministeri Schnurre Ruotsin ulkoministeri Güntherille.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia vahvistaa, että Ruotsin kun. hallituksen ja Saksan hallituksen kesken on saavutettu yksimielisyys seuraavasta:
1) Ruotsin kunink. hallitus on valmis myöntämään Saksan puolustusvoimien lähetyksille, jotka käsittävät kaikenlaisia tavaroita (Wehrmachtsgut), siihen ml. sotamateriaali, kauttakulun Saksasta tai Saksan miehittämiltä Tanskan ja Norjan alueilta Ruotsin alueen läpi määräpaikkoihin Norjassa sekä myös päinvastaiseen suuntaan liikenneteknisten mahdollisuuksien rajoissa. Lähetyksiä voi seurata kuljetusmiehistö.
2) Sikäli kun kysymys on tavaroista, joille Ruotsin määräysten mukaan tarvitaan kauttakulkulupa, Saksan hallitus tulee joka kerran ilmoittamaan tavanmukaisia muodollisuuksia käyttäen Ruotsin hallitukselle etukäteen lähetyksistä varmistaakseen niiden viivytyksettömän läpikulun.
3) Ruotsin kunink. hallitus on valmis sallimaan Saksan puolustusvoimien jäsenten - erityisesti lomalaisten - kuljettamisen virkapuvussa (ilman sellaisia aseita, jotka eivät kuulu sotilaan henkilökohtaisen aseistukseen ja sillä ehdolla, että kiväärit ja miehistön käsiaseet kuljetetaan erillisissä vaunuissa) kohdassa 1) mainittujen määräpaikkojen ja Ruotsin alueen välillä, olkoonpa sitten kysymys yksittäisen henkilön matkasta tai suljetusta osastosta, jälkimmäisessä tapauksessa edeltävää ilmoitusta käyttäen jotta päästäisiin sopimukseen kuljetuksen toimeenpanoon sopivista toimenpiteistä.
4) Yksityiskohtien harkinta, joita mahdollisesti tarvitaan edellä sovitun toimeenpanoon, käydään välittömästi läpi Saksan lähetystön, ja tässä tapauksessa sen sotilasasiamiesten avustuksella, toiselta puolen ja asianomaisten Ruotsin viranomaisten kesken toiselta puolen.
5) Niissä kulloisissakin detaljikysymyksissä, jotka voivat tulla esiin tämän sopimuksen toteuttamisessa, asiat ratkaistaan kussakin tapauksessa samalla tavalla asianomaisten ruotsalaisten viranomaisten kanssa.
Ottakaa vastaan, herra Ministeri, syvimmän kunnioitukseni vakuutus.

Schnurre.


Lähteet: Documents on German foreign policy 1918-1945. Series D. Volume X. No. 132. London, Her Majesty's Stationary Office, 1957. — Handlingar rörande Sveriges politik under andra världskriget. Transiteringsfrågor och därmed sammanhängande spörsmål. Juni—december 1940. 33. Kungl. Utrikesdepartetmentet. Stockholm, 1947.

Alustavia ehdotuksia lähetettiin 25.6. ja ym. kanssa samansisältöinen 29.6.1940. Ulkoministeri Güntherille lähetettiin oheinen teksti saksaksi ja Günther lähetti sen Schnurrelle ruotsiksi 8.7.1940.

Finland i stormaktpolitik