På svenska.

Ruotsin ulkoasianministeriön ilmoitus 5.6.1940 Saksan lomalaiskuljetuksista ja läpikulkuliikenteestä Norjaan.

Koska vihollisuudet Norjassa ovat lakanneet, ovat sodan vaatimat rajoitukset kauttakulkuliikenteessä Norjaan ja Norjasta poistuneet. Siten kaikenlaisia tavaroita voi nyt kuljettaa sellaisessa liikenteessä Ruotsin rautateillä.

Samoin Saksan sotavoimiin kuuluville henkilöille, lähinnä lomalaisille, myönnetään lupa kauttakulkuun, missä tarkoituksessa käytetään tähän erityisesti tarkoitettuja junia ja vaunuja.

Tidningarnas Telegrambyrå


Lähde: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946. Käännös: Pauli Kruhse.

Suomi suurvaltapolitiikassa