På svenska.

Ruotsin hallitus antoi 25.6.1941 tiedonannon saksalaisen divisioonan kauttakulusta:

Tilanteessa, joka on syntynyt nyt puhjenneen Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan johdosta, Ruotsi ponnistelee järkähtämättömästi säilyttääkseen itsenäisyytensä ja riippumattomuutensa ja pysyttelee sotaristiriitojen ulkopuolella. Uusi tilanne on kuitenkin asettanut meidät erityisten kysymysten eteen.

Niin Suomen kuin Saksan puolelta tehty esitys luvan saamiseksi siirtää Ruotsin rautateitä pitkin Norjasta Suomeen enintään divisioonan vahvuinen sotajoukko. Hallitus on valtiopäiviä kuultuaan suostunut siihen, että niin voidaan tehdä Ruotsin suvereenisuuden turvaavaa muotoa käyttäen.

Tidningarnas Telegrambyrå


Lähde: Svensk utrikespolitik under andra världskriget. Internationell politik 24, skrifter utgivna av Utrikespolitiska institutet, Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm, 1946. Käännös: Pauli Kruhse.

Suomi suurvaltapolitiikassa