Auf deutsch.

Saksan ulkoministeriön valtiosihteerin (Weizsäckerin) muistio

St. S. Nr. 793 Berliini, 9.10.1939.

Suomen lähettiläs pyysi tänään audienssia valtakunnan ulkoministerin luokse. Tämän toimeksiannosta vastaanotin herra Wuorimaan tänään iltapäivällä. Hän esitti seuraavaa:
Venäjä on tapahtumien seurauksena tunkeutunut niin kauas Itämerelle, että sen seurauksena tasapainotila on päässyt heilahtelemaan ja yliote siirtyy Venäjän suuntaan. Saksan kiinnostuksen puute on pantu Suomessa merkille, koska siellä on syytä otaksua, että Venäjällä on tarkoitus esittää Suomelle samankaltaisia vaatimuksia kuin Baltiassa.
Suomen hallitus on pyytänyt Wuorimaata ottamaan selville, onko Venäjän eteneminen tässä suunnassa Saksalle yhdentekevää ja jos näin ei ole, minkä asenteen Saksa sitten aikoo ottaa.
Lähettiläs lisäsi siihen vielä, että Suomi puolestaan on viimeisten viikkojen aikana pyrkinyt tekemään parhaansa sopiakseen kauppasuhteista Saksan kanssa, pitääkseen ne yllä normaaleina ja noudattaakseen puolueettomuuspolitiikkaa, mitä myös Saksa on halunnut.
Vastasin lähettiläälle oheisen Helsinkiin lähetetyn ohjeiston hengessä. Wuorimaa pyysi minua vielä palaamaan asiaan, jos jos jotakin lisättävää ilmenee.
Lähettilään sanoista saattoi päätellä, että Suomen hallitus kokee Venäjän vaatimukset varsin levottomuutta herättäviksi eikä tule suostumaan alistettavaksi sillä tavalla kuin Viro tai Latvia.
Vastauksena lähettilään mielialaan sanoin vain, että toivon ja haluan, että Suomi voisi päästä Venäjän kanssa yhteisymmärrykseen.

Weizsäcker


Lähteet: Nazi-Soviet relations 1939-1941. Documents from the Archives of The German Foreign Office. Washington, Department of State, publication 3023, 1948. — "Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion 1939-1941." Dokumente des Auswärtigen Amtes. H. Laupp'sche Buchhandlung, Tübingen, 1949. — suom. Pauli Kruhse.

Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (samana päivänä).

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.