Auf deutsch.

Saksan ulkoministeriön valtiosihteeri (Weizsäcker) to
Saksan Suomen lähettiläälle (Blücherille)

Salakielinen sähkösanoma

Kopio Berliini, 9.10.1939.
Diplogerma

H e l s i n k i
Nr....
Liittyy sähkösanomaohjeeseen Nr. 322.

Suomen lähettiläs, joka tulee tänään käymään ulkoministeriössä, tulee saamaan seuraavan ilmoituksen:
Suhteemme kolmeen Baltian maahan nojaavat tunnettuihin hyökkäämättömyyssopimuksiin, kuten suhteemme Tanskaankin. Norja ja Ruotsi ovat torjuneet hyökkäämättömyyssopimuksen kanssamme, koska ne eivät tunne olevansa uhattuja meidän taholtamme ja koska ne eivät tähän asti ole tehneet minkäänlaisia hyökkäämättömyyssopimuksia. Vaikka Suomella tosin on sellainen sopimus Venäjän kanssa, se on torjunut meidän tarjouksemme siitä. Valitamme tätä seikkaa mutta olimme ja olemme sitä mieltä, että perinteisesti hyvät ja ystävälliset suhteemme Suomeen eivät puoleltamme kaipaa erityistä poliittista sopimusta.
Kun Suomen ja Saksan suhteissa ei ole ongelmia, on aivan ymmärrettävää, ettei Führer maininnut lainkaan Suomea niinkuin ei muuten useaa muutakaan suurta tai pientä maata — pääosin naapureitamme koskevassa — selonteossaan 6.10. Tästä käy vain ilmi, että meidän välillämme ei näin ole vastakohtaisuuksia.
Moskovassa, missä herra Valtakunnanulkoministerin neuvotteluissa saksalais-venäläisistä suhteista keskusteltiin laajassa poliittisessa yhteydessä ja missä ystävyyssopimus saatiin aikaan, kiinnitettiin myös tunnettu ehdoton demarkaatiolinja. Tästä linjasta länteen sijaitsevat Saksan intressit, siitä itään emme ole tuoneet ilmi mitään intressejä. Meille ei siksi ole kerrottu, minkälaisia vaatimuksia Venäjä aikoo Suomelle esittää. Otaksumme kuitenkin, että nämä vaatimukset eivät ole liian syvälle käyviä. Jo tällä perusteella Saksan kannanotto niihin olisi liiallista. Edellä kuvattujen tapahtumien jälkeen tuskin olisimme tilanteessa sekaantumaan venäläis-suomalaisiin keskusteluihin.

Weizsäcker


Lähteet: Nazi-Soviet relations 1939-1941. Documents from the Archives of The German Foreign Office. Washington, Department of State, publication 3023, 1948. — "Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion 1939-1941." Dokumente des Auswärtigen Amtes. H. Laupp'sche Buchhandlung, Tübingen, 1949. — suom. Pauli Kruhse.

Edellinen (samana päivänä) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (samana päivänä).

Talvisota | Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.