Auf deutsch.

Saksan Neuvostoliiton suurlähetystö maansa ulkoministeriölle
Salasähkösanoma

Moskova, 9.12.1939 - 21:40
Vastaanotettu 10.12. - 02:00

Nr. 905 vom 9.12.         Erittäin kiireellinen!

Vain herra valtiosihteerille henkilökohtaisesti.
Sotalaivaston ja asevoimien ylimmälle johdolle.
Neuvostoliiton Laivastokomitea tiedottaa meille äärimmäisen luottamuksellisesti, että sukellusvenesaartoa Suomea vastaan suunnitellaan Pohjanmerelle. Laivaston esikuntapäällikkö tiedustelee, voisivatko Pohjois-Ruotsiin liikennöivät saksalaiset höyrylaivat ottaa mukaansa polttoainetta ja elintarvikkeita Neuvostoliiton sukellusveneitä varten, jotka ne sitten voisivat huomaamatta luovuttaa niille merellä. Luovutettujen määrien korvaaminen luonnossa voisi tapahtua siellä missä haluamme, siis esim. halutussa neuvostosatamassa, jossa meidän merisotavoimillamme olisi samanlaisia tarpeita. Venäläiset tiedottavat toiveittensa yksityiskohdista, tapaamispaikoista jne. niin pian kuin periaatteellinen suostumus on Saksan taholta ilmaistu. Venäläiset pyytävät mitä suurinta kiirehtimistä, koska he suunnittelevat ensimmäistä täydennysta kolmen neljän päivän sisällä. Suosittelen vahvasti venäläisten pyyntöön suostumisen harkitsemista, koska apu vaikuttaa vain vähän Suomen asemaan sekä merkityksettömästi konfliktista ulospääsyyn, toiseksi vastatoimitukset esim. Kauko-Idässä avaavat suuria mahdollisuuksia merisodankäynnille ja kolmanneksi koska Saksan merisodan johto voi tällaisen avun perusteella tehdä tulevaisuudessa vaatimuksia Neuvostoliiton merivoimille. 448 Salainen sotilaskäskyasia. Baumbach.

Schulenburg.


Lähde: Documents on German foreign policy 1918-1945. Series D. Volume VIII. No. 433. Washington, Department of State, publication 5436, 1954. - Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D. Band VIII, 433, P. Keppler Verlag KG, 1961. - Suom. Pauli Kruhse.

Edellinen (jouluk. 7) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (jouluk. 11).

Talvisota | Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.