Auf deutsch.

Saksan Suomen lähettiläs maansa ulkoministeriölle

Erittäin kiireellinen Helsinki, 13.3.1940—20:10
No. 120 maaliskuun 13:lta 1940 Vastaanotettu maalisk. 14 — 03:30.

Viite sähkösanomanne No. 117 maaliskuun 13:lta päivältä
Moskovassa solmitulla salamarauhalla tulee olemaan kauaskantoiset seuraukset Pohjois-Euroopalle:
1) Venäjä tulee jatkossa dominoimaan Suomenlahtea ja keskistä Itämerta ja on selkeästi parantanut strategista maa-asemaansa Suomen suuntaan ottamalla haltuunsa Karjalan kannaksen, portin etelä-Suomeen. laajalla (epäselvää) ja hankkimalla pääsyn pohjois-Suomeen Kantalahti-emijärvi rautatien kautta.
2) Venäjä tulee vahvistamaan asemaansa Ruotsin suuntaan ottamalla hallintaansa Hangon, joka on kuin Tukholmaan suunnattu pistooli samoin kuin tulevalla rautatieyhteydellä Venäjän Karjalan ja Kiirunan välillä, mikä tuo Ruotsin malmin helposti saataville milloin tahansa.
3) Skandinavian maat ovat osoittautuneet liian heikoiksi auttamaan Suome taistelussa suurvaltaa vastaan. Somalaisten silmissä suuntaus Skandinaviaan päin ei siis ole läpäissyt tulikoetta.
4) Skandinavian maiden puolueettomuus on todistanut itsestään ainakin sikäli, että länsivallat eivät ole rohjenneet loukata sitä marssimalla niiden läpi.
5) Kansainliitto on jälleen tehnyt vain paperipäätöksiä ja on kärsinyt Suomessa tappion.
6) Länsivallat eivät ole menneet sotilaallisen väliintulon yrityksiä pidemmälle ja eivät siten ole voineet antaa ratkaisevaa apua Suomen armeijalle. Luottamus länsivaltoihin, erityisesti Englantiin, on järkkynyt.
7) Saksa on aiheuttanut syvän pettymyksen Suomessa ja saanut aikaan vihaa tietyissä piireissä asenteellaan Venäjän-Siomen konfliktissa sekä lehdistöllään ja radiossa. Politiikan realistit ovat kuitenkin tulleet tietoisiksi, että tosiasiallisesti vain kahdella suurvallalla, Saksalla ja Venäjällä, on vaikutusvaltaa Itämeren alueella ja että oikea suuntautuminen kumpaankin suuntaan on elintärkeää Suomen kansalle.
8) Koska ei ole odotettavissa, että suomalaiset tyytyvät lopullisesti uuteen rajaan, ja koska on epäselvää, pitääkö Venäjä rauhaa vain välivaiheena tai tilapäisenä, jännityksen jatkuminen Itämeren alueella on odotettavissa. Mutta suurvaltasodan leviäminen tuolle alueelle on nyt estetty.

Blücher


Lähteet: Documents on German foreign policy 1918-1945. Series D. Volume VIII. No. 672. Washington, Department of State, publication 5436, 1954. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D. Band VIII, 672, P. Keppler Verlag KG, 1961. - Suom. Pauli Kruhse

Edellinen (tammik. 19) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (huhtik. 11)

Völkischer Beobachter: "Moskovan rauha romutti länsivaltojen Suomen-politiikan" (14.3.1940).

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.