Auf deutsch.

Saksan Moskovan lähetystön asiainhoitaja (Tippelskirch) ulkoministeriölleen

Sähkösanoma

Erittäin kiireellinen
Äärimmäisen salainen
valtiosalaisuus
Moskova, 27. syyskuuta 1940 klo 5:13
Saapunut 27. syyskuuta 9:15
 
Nr. 2041 pvm:llä 26.9.

Viite sähkösanomanne no. 1746 26.[9.]
Herra valtakunnanulkoministerille henkilökohtaisesti
Asia toteutettu ohjeenmukaisesti Molotovin luona tänään klo 22. Molotov kuunteli tiedonannon erittäin tarkkaavaisesti. Kohdan 6 kohdalla Molotov oli silmiinpistävän tyytyväinen ja oli sitä mieltä, että kannanotto on toistaiseksi tarpeeton, koska vastaus herra ulkoasiainministerin aiottuun kirjeeseen Stalinille tarjoaa tilaisuuden sellaiseen.
Ennen kuin Molotov siirtyi Japanin sotilasliitosta tulleisiin tiedotuksiin, hän pyysi selvitystä Berliinin neuvostolähetystön Saksan-Suomen sopimusta koskevaan sähkösanomaraporttiin perusteella, mikä Suomen kommunikean perusteella tarkoitti suostumista saksalaisten joukkojen kauttakulkuun Suomen läpi Norjaan ja mihin lehdistöpäällikkö Schmidt oli lehdistökonferenssissa viitannut. Samalla Molotov mainitsi United Pressin Berliinin toimiston radion kautta välitetystä ilmoituksesta, minkä mukaan saksalaisia joukkoja on laskenut maihin suomalaisessa Vaasan satamassa. Sanoin, että minulla ei ole asiasta mitään lähempää tietoa.
Sen jälkeen Molotov toi sotilasliitosta esille seuraavaa: Hän merkitsi valtakunnanulkoministerin ilmoituksen kiitollisuudella tiedoksi. Neuvostoliiton Tokion suurlähetystä oli viime päivinä raportoinut sellaisen sopimuksen suunnitelmista. Neuvostohallitus on ilman muuta erityisen kiinnostunut tästä kysymyksestä, koska se koskee naapurimaata, johonka Neuvostoliitto on monin intressein kytketty. Siksi on ymmärrettävä, että neuvotohallituksella ei ole vain suurta intressiä vaan se myös toivoo, että se saisi etukäteen tiedon sopimuksesta ja sen sisällöstä. Tämä toiveensa neuvostohallitus perustaa hyökkäämättömyyssopimuksen 3:nteen ja 4:nteen artiklaan. Käänteisessä tapauksessa neuvostohallitus ilmoittaisi myös meille etukäteen ja saattaisi sopimussisällön tietoomme. Neuvostohallitus tulkitsee artiklan 4 siten, että sillä on oikeus nähdä akselivaltojen ja Japanin välinen sopimus ja myös saada tietoa mahdollista salaisista pöytäkirjoista ja sopimuksista, joita koskien luottamuksellinen käsittely oli alusta alkaen vakuutettu. Hän pyysi ilmoittamaan, onko Saksan hallitus artiklan 4 tulkinnassaan samaa mieltä sekä toisti toivomuksensa saada tietoonsa sopimussisällön ennen allekirjoitusta voidakseen ottaa siihen kantaa. Jos Saksan hallitus vastoin odotuksia on eri mieltä hänen artiklaa 4 koskevasta tulkinnastaan, hän pyytää että Saksan hallituksen näkökohdat saatetaan hänen tietoonsa.
Erityisen merkittäviä Molotovin lausumista olivat minusta:
1.) Suuri mielenkiinto, jota hän osoitti Japanin sopimukseen.
2.) Jatkuva palaaminen hyökkäämättömyyssopimuksen artiklaan 3 ja erityisesti 4, missä yhteydessä hän suullisesti siteerasi artiklaa 18 [?].
3.) Tiukka vaatimus nähdä sopimusteksti salaiset osat mukaanlukien.
Kun Molotov oli lopettanut esityksensä sotilasliiton kysymyksiä koskien, hän palasi uudelleen jo esille otettuun Saksan-Suomen sopimukseen ja selitti, että neuvostohallitus on 3 päivän aikana saanut uutisia saksalaisten joukkojen maihinlaskusta Vaasassa, Oulussa ja Porissa ilman että saksalainen puoli olisi siitä tiedottanut. Neuvostohallitus haluaa saada saksalaisten joukkojen kauttakulkua Suomessa koskevan sopimustekstin mukaanlukien salaiset osat. Myös tämä vaatimus perustuu hyökkäämättömyyssopimuksen artikloihin 3 ja 4. Mikäli olemme esillenostettujen artiklojen suhteen samaa mieltä, hän pyytää ilmoittamaan, mikä tavoite sopimuksella on, ketä vastaan se on suunnattu ja mitä tarkoitusperiä sitä kautta etsitään? Sopimusta käsiteltiin julkisuudessa sillä aikaa kun neuvostohallitus ei tiennyt siitä mitään.
Sanoin Molotoville, että välitän hänen lausumansa hallitukselleni.

Tippelskirch


Lähteet: Nazi-Soviet relations 1939-1941. Documents from the Archives of The German Foreign Office. Washington, Department of State, publication 3023, 1948. — Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D. Band XI.1, 113, Gebr. Hermes KG, 1964. — Suom. Pauli Kruhse

Edellinen (syysk. 16) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (lokak. 1).

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.