Auf deutsch.

Saksan ja Suomen hallitusten ilmoitus

Salainen
VLd (D)3270/40g
Helsinki, 1. lokakuuta 1940
 

Suomen puolustusministeriön ja yhtiön O. Y. Dahlberg & Hilbert A. B., Helsinki, P. Esplanaadik 33. sopimusta No. 1187 koskeva ilmoitus 1. päivältä lokakuuta 1940.
1) Suomen puolustusministeriö ilmoittaa vastaavansa täysin tämän sopimuksen rahallisista vaikutuksista Suur-Saksan valtakuntaan ja yritykseen J. Veltjens, Waffen und Munition, Berlin-Charlottenburg 2, Berliner Straße 165, nähden.
2) Tämän sopimuksen maksujärjestelyjä koskien ei ole poissuljettu, että Suur-Saksan valtakunnan ja Suomen valtion hallitusten neuvottelukunnat, molemminpuolisen tavara- ja kauppaliikenteen kehittymisen mukaan muuttavat erien II ja II maksuaikataulua
3) Välittömästi lankeavan maksuerän suhteen myyjällä on oikeus ottaa huomioon ne vaatimukset, joita Suomen valtiolla on Suur-Saksan valtakunnan Norjassa haltuunsa ottamaan Suomelle kuuluvaan materiaaliin joko heti lankeavan maksuerän suorituksena tai ottaa ne materiaalin määrässä huomioon.
4) Kaikki jälkitilaukset Saksasta tai Saksan miehittämiltä alueilta, jotka tavaralistan mukaan tämä sopimus kattaa, tulee sen sopimuskumppanin panna toimeen siten, että tämän kauppatoimen salassapysyminen pysyy varmistettuna.
5) Saksan huoltotarvikemateriaalin ja saksalaisten joukkojen läpikulun Suomen läpi Norjaan luvataan olevan osan ylläkuvattua sopimusta vastaavien asetoimitusten vastasuoritusta. Summan suuruuden ja vastaavasti asemäärän päättää Suur-Saksan valtakunta.
6) Suur-Saksan valtion Suomen valtiolta saadut, kauttakulkua varten käytetyt suoritukset (rahaa, tavaroita ja muita suorituksia) otetaan välittömästi tarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen huomioon Suomen puolustusministeriön ja yhtiön O. Y. Dahlberg & Hilbert A. B. välisessä materiaalitoimitussopimuksessa No. 1187, 1. päivältä lokakuuta 1940. Tarkastus tapahtuu kuukausittain.
7) Suomen valtio sitoutuu myöntämään Suur-Saksan valtakunnalle etuosto-oikeuden kaikkiin Suur-Saksaa kiinnostaviin toimilupiin Suomessa, mikäli Suomen valtio aikoo näitä tarjota jollekin ulkomaalle ja mikäli Suomen valtio on sitoumuksista vapaa, samanarvoisilla ehdoilla, joita jokin mahdollinen muu kiinnostunut osapuoli vaatii tai tarjoaa. Edelläoleva velvoite on voimassa 1. lokakuuta 1945.
8) Suomen puolustusministeriön ja yhtiön O. Y. Dahlberg & Hilbert A. B., Helsinki, P. Esplanaadik 33. välisessä sopimuksessa No. 1187, 1. päivältä lokakuuta 1940, mainitusta välimiesoikeudesta on sovittu seuraavaa:
Välimiesoikeus koostuu Suur-Saksan valtakunnan Helsingin lähettiläästä, Suomen valtion Berliinin lähettiläästä sekä puheenjohtajasta, jonka molemmat lähettiläät nimeävät.
9) Tätä ilmoitusta varten on valmistettu kaksi kappaletta, yksi Suur-Saksan valtakunnan hallitukselle ja yksi Suomen valtion hallitukselle.

Suur-Saksan valtakunnan
erikoisasiamies:
J. Veltjens

Suomen hallituksen
puolesta:
R. Walden
Puolustusministeri
Kenraalimajuri


Lähteet: Documents on German foreign policy, Series D, XI, Nr. 139, HMSO, London 1961. Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D. Band XI.1, 139, Gebr. Hermes KG, 1964. — Käännös: Pauli Kruhse

Edellinen (27. syysk.) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (2. lokak.)

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.