Auf deutsch.

Saksan ulkoministerin sähkösanomaohje Saksan Moskovan asianhoitajalle

Sähkösanoma
(salakirjoitettu)

 
 
Berliini, 2. lokakuuta 1940
Välittömästi!
Diplogerma

Moskova
No. 1787

Viite sähkösanoma No. 1041 [2041].

Menkää uudelleen tapaamaan Herra Molotovia ja ilmoittakaa seuraavaa hänen lausumiensa vastauksena:
I.

Hänen esille ottamansa Saksan-Suomen sopimus koskee puhtaasti sotilasteknisiä liikenneasioita ilman polittista merkitystä. Samalla tavalla kuin me olemme päässeet yhteisymmärrykseen Ruotsin kanssa vastaavanlaisissa kauttakuljetuksissa Oslon, Trondheimin ja Narvikin alueita koskien, olemme sopineet Suomen kanssa samanlaisesta kauttakulusta Kirkkoniemen aluetta koskien. Kirkkoniemen alueelle, joka kaivoksiensa vuoksi tarvitsee sotilaallista turvaa Englantia vastaan, voimme maitse päästä vain Suomen alueen yli. Kuljetukset ovat tapahtuneet Oulun ja Vaasan kautta, mutta ei sitä vastoin Porin kautta. Asioiden puhtaan liikenneteknisen merkityksen vuoksi emme luonnollisesti ole nähneet mitään syytä informoida neuvostohallitusta erityisesti siitä. Sopimus Suomen kanssa on tapahtunut noottienvaihdon muodossa, mitkä sanallisesti sisältävät seuraavat neljä kohtaa:

1) Suomen hallitus sallii valtakunnanhallituksen pyynnöstä materiaalin ja saattohenkilöstön kauttakuljetuksen pohjoisista Itämeren satamista Rovaniemen kautta pohjoista Jäämerentietä Kirkkoniemeen Norjassa.
2) Saksan valtakunnanhallitus ilmoittaa oikeaan aikaan Suomen hallitukselle kysymykseen tulevat purkauspaikat, kuljetuslaivojen määrän, saapumis- ja lähtöpäivät samoin kuin suunnitellut päivittäiset kuljetustaipaleet pohjois-Suomessa.
3) Saksan valtakunnanhallitus antaa asiankuuluvan ilmoituksen Suomen hallitukselle viimeistään päivää ennen kuljetusalusten saapumista.
4) Aseet kuljetetaan miehistöstä erillään omissa vaunuissaan. Asevaunujen vartioupseerien ja miehistön lukumäärä sovitaan erillisellä sopimuksella.

Mikäli herra Molotov sitä pyytää eksplisiittisesti, teillä on valtuudet luovuttaa edelläolevien neljän kohdan teksti muistion muodossa.
II.

Mitä kolmenvallansopimukseen Saksan, Italian ja Japanin välillä tulee, herra Molotov on varmasti sillä välin julkistetusta sopimuksen sisällöstä samoin kuin siitä annetusta Saksan hallituksen ilmoituksesta nähnyt, että hänen esille nostamansa Saksan-Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksen 3. ja 4. artikloihin viittaavat kysymykset ovat tarpeettomia. Kolmen osapuolen kesken oli jo edeltä käsin täysi yhteisymmärrys siitä, että heidän sopimuksensa ei millään tavalla kosketa Neuvostoliittoa. Siksi sopimuksen 5. artiklaan valittiin ajateltavissa olevista formulaatiosta kattavin, jossa selitettiin, että ei vain Neuvostoliiton kanssa solmitut sopimukset vaan ylipäänsä koko poliittinen asetelma Neuvostoliittoa kohtaan ei tämän sopimuksen vaikutuksesta muutu. Siksi ei voi olla puhettakaan, että siinä olisi kysymyksessä sellaisesta voimien ryhmittelystä, joka välittömästi tai epäsuorasti kohdistuisi Saksan-Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksen 4. artiklan tarkoittamalla tavalla Neuvostoliittoa vastaan. Päinvastoin Saksan hallituksen ilmoituksessa on selkeästi ilmaistu, että kolmenvallansopimuksen osapuolet kiinnittävät huomiota jo olemassa olevien Neuvostoliiton suhteiden suotuisaan edelleen kehittämiseen.
Kun siis kolmen vallan sopimuksen ilmaisun kiinnityksessä niin Saksan kuin myös Italian ja Japanin suhteet Neuvostoliittoon on jätetty täysin kuvion ulkopuolelle, sopimus ei koske yhteisiä saksalais-neuvostoliittolaisia intressejä ja ei näin ollen kuulu Saksan-Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksen konsultaatiomääräyksen alaisuuteen. Olen siitä huolimatta pannut painoa sille, että herra Molotovia informoidaan, niin pian kuin sopimuksen allekirjoittaminen varmistuu. Lopulliset päätökset tässä suhteessa ovat tosiasiallisesti tapahtuneet Tokiossa vasta 27. syyskuuta.
Lisäksi valtuutan Teidät eksplisiittisesti mitä korostuneemmin selittämään herra Molotoville, että julkistettua sopimustekstiä lukuunottamatta Japanin kanssa ei ole tehty minkäänlaisia muita sopimuksia. Ei ole olemassa salaisia pöytäkirjoja eikä muistakaan salaisia sopimuksia.
Ajattelemani kirjeen herra Stalinille toivon voivani lähettää muutaman päivän sisällä.

(Valtakunnan ulkoministeri)
Ribbentrop


Lähteet: Nazi-Soviet relations 1939-1941. Documents from the Archives of The German Foreign Office. Washington, Department of State, publication 3023, 1948. — Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion 1939-1941. Dokumente des Auswärtigen Amtes. 166. H. Laupp'sche Buchhandlung, Tübingen, 1949. — Suom. Pauli Kruhse.

Edellinen (lokak. 1) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (lokak. 4).

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.