Auf deutsch.

Saksan ulkoministeriön muistio

Kopio October 8.10. klo 19:30
Kaukokirjoittimella Fuschliin
Nr. 34
W 4646/40g
 


Valtakunnan ulkoministerin toimistolle

Olkaa hyvä ja välittäkää seuraava kaukokirjoittimella Fuschliin.
Suomen hallitus näkee itsensä olevan Petsamon nikkelitoimilupien myöntämiskysyksessä alttiina päivä päivän jälkeen kasvavalle neuvostohallituksen painostukselle. Suomalaiset pelkäävät, että Molotovin itsepintaisuuden takaa paljastuu pahoja tarkoituksia. Jos suomalaiset antavat periksi Venäjän painostukselle ja peruuttavat nykyisen kanadalaisen nikkelitoimiluvan valtion hätätilalailla ja antavat sen neuvostohallitukselle, ilmaantuu meille epämiellyttävä ja epäedullinen tilanne: omat, neuvotteluissa Suomen hallituksen kanssa perustelemamme nikkeli-intressit tullaan täysin menettämään, koska Venäjä ei kunnioita saksalais-suomalaisia sopimuksia. Nikkelikonsesion siirtymisen kautta Neuvosto-Venäjä tulee myös saamaan poikkeuksellista alueellista vaikutusvaltaa ja tulee sitä kautta välittömään rajayhteyteen sotilaallisesti suojelemaamme Kirkkonummen alueeseen. Sotilaalliselta taholta, erityisesti herra valtakunnanmarsalkan puolelta, olemme ilmoittaneet odottavamme, ettemme menetä Petsamoa. Herra valtakunnanmarsalkan edustajalle, everstiluutnantti Veltjensille, on muun muassa Saksan asetoimitusten vastasuorituksena myös myönnetty ennakko-osto-oikeus nikkelitoimilupaan.
Ulkoministeriö on tähän asti sanonut suomalaisille, että Saksa rajoittuu saksalais-suomalaisen nikkelisopimuksen toteuttamiseen eikä itse ota esille toimilupakysymystä venäläisten kanssa esille. Nyt on välttämätöntä mennä tästä yli ja vahvistaa suomalaisten vastarintatahtoa. Heille tulee sanoa, että pitäisimme hyvänä, jos he pitäisivät toimilupakysymystä leijumassa eivätkä saattaisi asiaa loppuun siirrolla Venäjälle. Suomalaisten toivetta heidän asemansa tukemisesta Moskovassa ei tarvitse päästää toteutumaan.
Lähettiläs Schnurre pyytää mahdollisuutta saada tulla raportoimaan tämän asiasisällön ja Suomen asetoimitusten nykyisen tilan. Asia on kiireellinen, koska muutoin on oletettavissa, että suomalaiset antavat periksi.
Lähteet: Nazi-Soviet relations 1939-1941. Documents from the Archives of The German Foreign Office. Washington, Department of State, publication 3023, 1948. — Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion 1939-1941. Dokumente des Auswärtigen Amtes. 168. H. Laupp'sche Buchhandlung, Tübingen, 1949. — Suom. Pauli Kruhse. — Valtakunnan ulkoministeriön residenssi sijaitsi Fuschlissa, Salzburgin lähellä.

Edellinen (lokak. 4) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (Kirje Stalinille, lokak. 13).

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940.