Auf deutsch.

Saksan Moskovan lähettiläs (Schulenburg) Saksan ulkoministeriölle

Sähkösanoma

Erittäin kiireellinen
Äärimmäisen salainen
Moskova, 26. marraskuuta 1940—05:34
Vastaanotettu 26. marraskuuta 1940—08:50

Viite: No. 2362/25. marraskuuta

Valtakunnanministerille henkilökohtaisesti
Molotov pyysi minut tänä iltana luokseen ja lausui Dekanosovin läsnäollessa seuraavaa:
Neuvostohallitus on tutkinut herra valtakunnanulkoministerin lausumat päätösneuvottelussa 13. marraskuuta ja ottaa niihin nähden seuraavan kannan:
"Neuvostohallitus on valmis hyväksymään seuraavilla ehdoilla luonnoksen herra valtakunnanulkoministerin neuvottelussa 13. marraskuuta hahmottelemasta neljän vallan sopimuksesta, mikä koskee poliittista yhteistyötä ja vastavuoroista taloudellista tukea:
"1.) Sikäli, mikäli saksalaiset joukot viivytyksettä vedetään pois Suomesta, mikä vuoden 1939 sopimuksen mukaan kuuluu Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Samalla Neuvostoliitto sitoutuu varmistamaan ystävälliset suhteet Suomeen sekä suojaamaan Saksan taloudelliset edut (puun ja nikkelin vienti) Suomessa.
"2.) Sikäli, mikäli lähikuukausina Neuvostoliiton turvallisuus taataan [Bosporin] salmissa solmimalla vastavuoroinen avustussopimus Neuvostoliiton ja sijainniltaan Neuvostoliiton Mustan meren rajan turvallisuusvyöhykkeeseen kuuluvan Bulgarian kanssa niin kuin myös perustamalla Neuvostoliiton maa- ja meritukikohta Bosporin ja Dardanellien alueelle pitkäaikaisen sopimuksen perusteella
"3.) Sikäli, mikäli alue etelään Batumista ja Bakusta yleisesti Persian lahden suuntaan tunnustetaan Neuvostoliiton tavoitteiden painopistelueeksi.
"4.) Sikäli, mikäli Japani luopuu hiiltä ja öljyä koskevista toimilupaoikeuksistaan pohjois-Sahalinilla.
"Yhdenmukaisesti edellä olevan kanssa täytyy valtakunnanulkoministeri hahmottelemaa pöytäkirjaluonnosta etupiirien rajoittamisesta muuttaa sisältämään määrittelyn Neuvostoliiton tavoitteiden painopistealueesta Batumista ja Bakusta etelään yleissuuntana Persian lahti
" Vastaavasti Saksan, Italian ja Neuvostoliiton Turkkia koskevaa pöytäkirjan tai sopimusluonnosta tulee muuttaa Neuvostoliiton kevyiden [maavoimien] ja merivoimien tukikohdan turvaamiseksi Bosporin ja Dardanellien äärelle pitkäaikaisella dsopimuksella ja mikäli Turkki päättäisi olevansa valmis liittymään neljän vallan sopimukseen, muiden nimettyjen valtioiden puolelta takuu Turkin itsenäisyydelle ja sen alueelle
" Pöytäkirjan tulee ennakoida, että siinä tapauksessa, jos Turkki kieltäytyy liittymästä näihin neljään valtaan, Saksa, Italia ja Neuvostoliitto sopivat tarpeellisten sotilaallisten ja diplomaattisten toimenpiteiden työstämistä ja läpiviennistä, mistä tulee solmia erillinen sopimus
" Edelleen tulisi sopia:
"a) kolmannesta salaisesta pöytäkirjasta Saksan ja Neuvostoliiton kesken Suomea koskien (vrt. edellä kohta 1)
"b) neljännestä salaisesta pöytäkirjasta Japanin ja Neuvostoliiton kesken koskien Japanin luopumista öljy- ja hiilitoimiluvista pohjois-Sahalinilla (sopivaa hyvitystä vastaan)
"c) viidennestä salaisesta pöytäkirjasta Saksan, Neuvostoliiton ja Italian kesken jossa tunnustetaan, että Bulgaria maantieteellisen asemansa vuoksi kuuluu Neuvostoliiton mustanmerenrajan turvallisuusvyöhykkeeseen ja että siksi on poliittisesti välttämätöntä, että Neuvostoliiton ja Bulgarian kesken solmitaan molemminpuolinen avunantosopimus, mikä ei millään tavoin vaikuta Bulgarian sisäiseen hallintoon, suvereniteettiin tai itsenäisyyteen
Lopuksi Molotov selitti, että Neuvostoliiton ehdotus sisältää herra valtakunnanulkoministerin suunnittelemien kahden salaisen protokollan sijaan viisi. Hän arvostaisi Saksan kannanottoa.

Schulenburg


Lähteet: Nazi-Soviet relations 1939-1941. Documents from the Archives of The German Foreign Office. Washington, Department of State, publication 3023, 1948. — Suom. Pauli Kruhse

Edellinen dokumentti (marrask. 13) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (Operaatio Barbarossa, jouluk. 18).

Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa 1939-1940