In English.

USA:n Suomen lähettiläs (Schoenfeld) ulkoministerilleen
 
 
Helsinki,,9. lokakuuta 1939—3 ip.
[Vastaanotettu 9. lokakuuta—1:05 ip.]

227. Englannin lähettiläs on ilmaissut minulle henkilökohtaisen näksemyksensä, että Suomen politiikka ei ehkä ole riittävän joustavaa tulevissa neuvotteluissa Neuvostoliiton kanssa niin, että olisi aihetta odottaa niiden päättyvän konfliktin välttämiseen. Hän ehdotti, että hänen hallituksensa voisi käyttää vaikutusvaltaansa Suomen hallituksen ohjaamiseksi tähän suuntaan ja vastasin, että epäilen halukkuuttanne toimia niin kun pitää mielessään sähkösanomanne n:o 114, lokakuun 4:nneltä. Hän esitti sitten ehdotuksen, että paras kanava, jota kautta Suomen hallitusta voisi kehoittaa joustavuuteen, voisi olla Ruotsin ulkoministeri tämän pitkän diplomaattitekniikan kokemuksen sekä Ruotsin ja Suomen erikoisten suhteiden vuoksi.
Kun tarkastelee niitä pohdintoja, jotka tuon esille sähkeissäni n:o 219 ja 222, ei voi kieltää, että pidemmällä ajalla, mikä on nyt Englannin lähettilään mielessä, tilanteessa on jonkin verran vaaraa, mutta toisaalta voisi näyttää ettei kolmas hallitus voi ryhtyä joihinkin toimiin olettaen, että Suomen hallitus ei osaa hoitaa neuvotteluja neuvostohallituksen kanssa hillitysti ja taidokkaasti. Voi hyvinkin osoittautua, että paras avaus sovittelevalle vaikuttamiselle on pikemminkin Moskovassa kuin täällä.

Schoenfeld


Lähde: Foreign relations of the United States. Diplomatic papers. 1939. Volume I. General. (CONCERN OF THE UNITED STATES OVER SOVIET DEMANDS ON FINLAND AND THE OUTBREAK OF THE WINTER WAR). Department of State 1956, publ. 6242. (University of Wisconsin Digital Collections)

Edellinen (8. lokakuuta) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (11. lokakuuta).