In English.

Yhdysvaltain Neuvostoliiton suurlähettiläs (Steinhardt) ulkoministerilleen
 
 
Moskova, 12. lokak. 1939—4 ip.
[Vastaanotettu 12. lokakuuta 1939—2:18 ip.]

734. Ulkoministerille ja apulaisulkoministerille. Sähkeenne 194, 11. lokakuuta 5 ip. Tapasin Molotovin klo 3 ip., ja ojensin hänelle presidentin sanoman sen pikaiseksi toimittamiseksi Kalininille. Hän lupasi toimittaa sen Kalininin tietoon heti ja vaikka hän ei voi puhua Kalininin puolesta, hän olisi iloinen jos voisi esittää minulle oman mielipitensä. Hän sanoi, että hän odotti "Amerikan sentimentaalista kiinnostusta SUomea kohtaan." Hän jatkoi: "Tulee pitää mielessä, että Suomi on olemassa itsenäisenä valtiona vuoden 1920 sopimuksen seurauksena, minkä ehtojen seurauksena SUomen alue kasvoi merkittävästi Neuvostohallituksen vapaaehtoisen toimen seurauksena."
Hän näytti sitten seinäkartalta, mitkä alueelliset edut Suomi tästä sopimuksesta sai korostaen erityisesti neuvostohallituksen luovuttamaa Petsamon aluetta. Hän jatkoi: "Se, että yksi valtio ottaa alueita toiselta, ei ole muodinmukaista" ja väitti, että hän ei usko kenenkään asiapohjalta kritisoivan sitä, että hiljattain tehdyt sopimukset Viron, Latvian ja Liettuan välillä sisältäisivät maa-alueiden kaappaamista ja kun vielä nämä sopimukset on neuvoteltu kussakin tapauksessa yhteistoimintaan ryhtyneiden valtioiden molemminpuolisista eduista lähtien ja kun vielä Vilman palautus Neuvostoliitolta Liettualle selkeästi todistaa neuvostohallituksen kunnioittavan pienten maiden oikeutta. Hän lisäsi, että sopimukset Latvian ja Liettuan kanssa on neuvoteltu ystävälliseltä pohjalta ja että niissä kaikissa Neuvostoliitto on osoittanut kunnioituksensa kyseisen maan itsenäisyyteen nähden.
Hän lopetti todeten, että mitä Suomen kanssa käytäviin neuvotteluihin tulee, hän on varma että ne neuvottelut tulevat vahvistamaan näiden kahden maan välisiä ystävällisiä suhteita ja ne tullaan toteuttamaan kummankin maan etuja asianmukaisesti kunnioittaen. Hän erityisesti totesi, että ehdotettu Suomea koskeva sopimus "ei vähäisimmässä vaikuta tai heikennä Suomen itsenäisyyttä" ja jos Suomen hallituksella on sama halu kuin neuvostohallituksella päästä sopimukseen, jossa otetaan huomioon kummallekin maalle kuuluvat edut, hän uskoo, että asia voidaan järjestää ilman vaikeuksia, jos vain halutaan. Kalinin on pelkkä keulakuva ja kaikki neuvottelut ovat Stalinin ja Molotovin käymiä Kalininin olematta läsnä. Katson, että Molotovin maininnat sisältävät tosiasiallisesti neuvostohallituksen vastauksen huolimatta mistään formaalista vastauksesta, jonka Kalinin voi antaa.

Steinhardt


Lähde: Foreign relations of the United States. Diplomatic papers. 1939. Volume I. General. (CONCERN OF THE UNITED STATES OVER SOVIET DEMANDS ON FINLAND AND THE OUTBREAK OF THE WINTER WAR). Department of State 1956, publ. 6242. (University of Wisconsin Digital Collections)

Edellinen (11. lokak.) | Suomi suurvaltapolitiikassa | Seuraava (1. marrask.).